مطالب کاربردی فارسی کلاس اولی ها در ادامه مطلب 

یک مطلب کاربردی 
 آخر چسبان و ه آخر تنها :

(ـه آخر چسبان ) و ( ه آخر تنها ) در آخر كلمه هایی كه مصوت )اِ (دارد قرار می گیرد , كه اولاً : بدون ( ـه و ه ) معنی ندهد مانند : كوزه , پروانه , دانه , ستاره , پرنده , مدرسه , استفاده , پاكیزه , میوه , آماده , به , سایه , پنبه و ...

ثانیاً : اگر كلمه ی قبل از (اِ) معنی دهد و منتظر كلمه ی دیگری نباشد , نیز (ـه آخر چسبان یا ه آخر تنها ) می گیرد .

مانند : كرده , بوده , خورده , زده , نامه , دسته , شده , آمده , بسته , ....

***********************
( ای مستقل )

اگر بعد از كلمه هایی كه صدای آخر آنها مصوت (ـه) آخر چسبان یا (ه )آخر تنها باشد , صدای ( ای ) بیاید آن را به شكل جدید می نویسیم : ( ای)

اگر اسم ( ای ) باشد : معنای كلمه ی جدید, نكره است و بر یكی , دلالت دارد .

مثال : خانه + ای ( خانه ای) به معنای یك خانه است.

مثال : دانه ای , كوزه ای , پروانه ای , كاسه ای , ستاره ای , پرنده ای , مدرسه ای , میوه ای , دسته ای , سایه ای , پنبه ای , اندازه ای , نامه ای , لاله ای , جوجه ای , ...

كلماتی مانند : رفته , خورده , دیده , شده , خوانده , بسته , بوده , كرده و ... 

كه از ریشه ی فعل ( ماضی ساده سوم شخص مفرد + ( ـه , ه )) درست شده است: در صورتی كه به آخر آنها (ای) اضافه شود : اولاً به ماضی نقلی تبدیل می شود . ثانیاً فعل دلالت می كند بر این كه فعل از دوم شخص مفرد (تو ) صورت گرفته است .

***********************

یاد آوری در مورد (ی) میانجی :

اگر آخر كلمه ی اوّلی یكی از مصوت ها ی( ا با صدای آ ) ، ( ه ـه با صدای اِ ) و ( ی با صدای یِ ) بیاید و پس از آن ــِـ ربط بیاید و كلمه ی اوّل منتظر كلمه ی بعدی باشد ، آن كلمه ها با صامت (یِ ( به هم مربوط می شوند .

می آید.

مانند : آقایِ پارسا , صحرایِ خشك , آهویِ بیابان , بیماریِ او , دوریِ راه , آبیِ آسمانی , تواناییِ من , جمهوریِ اسلامیِ ایران , میوه یِ شیرین , ستاره یِ درخشان , پرنده یِ زیبا , كوزه یِ آب , پرده یِ سفید , نامه یِ برادر , بسته یِ بزرگ , دسته یِ پارو , پسته یِ خوش مزه , كیسه یِ آرد ,.....

**********************

مبحثی در مورد صامت (ی):

مانند , درختِ زیبا , كتابِ امین , اسمِ این پسر 

هنگامی كه دو كلمه به صورت صفت و موصوف و یا مضاف و مضاف الیه در جمله بیاید اگر آخر كلمه ی اوّل صامت باشد با مصوت ــِــ دو كلمه به یك دیگر ربط داده 

می شود( همان مطلب ِــِــ ربط )

مبحثی در مورد (ی) و (ایـ) :

اگر در كلمه ای, در یك بخش , اوّل صامت (یِ) و بعد از آن مصوت (ایـ) بیاید, هر دو را می نویسیم و می خوانیم .

مانند : پاییز , پایین , دانایی , توانایی , زیبایی , تغییر و ...

یاد آوری در مورد (ی) استثنا :

اما اگر دركلمه ای, در یك بخش مصوت (ایـ) و در اوّل بخش بعدی صامت (یِ) بیاید یكی از آنها را می نویسیم ولی هنگام خواندن اوّل مصوت (ای) و پس از آن صامت (ی)ِ رامی خوانیم .

مانند : زیاد , خیار , بسیار , بیابان و ...

تذكر : به همین صورت اگر در كلمه ای مصوت (او ) در آخر بخش و صامت (و ) در اول بخش بعدی بیاید یكی از آنها را می نویسیم اما در هنگام خواندن , اول مصوت( او ) و سپس صامت (و ) را می خوانیم .

مانند : بانوان , آهوان و .... 

یاد آوری در مورد ( استثنا ء ) و = اُ


پنج كلمه ی ریشه را به عنوان پنج ریشه ی درخت و مشتقات آنها را میوه های درخت به دانش آموزان معرفی می كنیم كه عبارتند از :

خود : خودم ,خودت, خودمانی, خودكار, خودنویس ,... ( و هر آن چه كه معنی خود دهد .)

خوردن : خوردیم,می خورند, بخورید, نخورد ,خوراك, خوردنی ,خورده اند ,... ( و هر آنچه معنی خوردن دهد )

خوش : خوشی ,خوشا, خوش نام ,خوش بو, خوش رفتار, خوش آواز,
خوش مزه ,خوش حال , .. ( وهر آنچه معنی خوش دهد )

دو: دوشنبه, دورو, دوشاخه, دوباره , دوچرخه, دوسال ,... ( و هر آنچه معنی عدد دو می دهد.)

نو : نوروز, نوزاد, نوبهار, نوگل, سال نو, ... ( و هر آنچه معنی نو بدهد )

***************************

كلمه های استثنا یا كلمه های بی ریشه :

كلماتی مانند : خورشید, روشن , نوك, تو,جو, درو, موقع, جو, حوله, دور , ...جزء بدون ریشه ها هستند. لازم به ذكر است : كه روشن ,دورو, موقع, جو ,حوله, دور و ... از مصوت مركب تشكیل شده است .

مثلا : روشن = رو + شن جو = جو حوله = حو + له

برچسب ها: جدول الفبای فارسی برای کلاس اولی ها، مطالب کاربردی برای فارسی کلاس اولی ها علامت هاو نشانه های فارسی،

تاریخ : 1 آبان 94 | 05:32 ب.ظ | نویسنده : Nahid Rezai | نظرات
ابزارهای ارزشیابی توصیفی
مفاهیم عاشورابرای دانش آموزان
قوانین مهم کلاس
تکالیف والدین برای روز اول
مدیریت وب لاگ
مراحل نوشتن طرح درس روزانه
نکاتی درباره تزیین کلاسهای درس دردوره پیش دبستانی و ابتدایی
آزمون عملکردی چیست ؟
فایل کامل کتاب هدیه ،فناوری ،مطالعات اجتماعی،تفکر و پژوهش پایه ششم سال 97-96
فایل کامل کتاب درسی فارسی خوانداری ،نوشتاری، قرآن،ریاضی، علوم پایه ششم سال 97-96
فایل کامل کتاب علوم قرآن هدیه های آسمان و مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی 97-96
فایل کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری ریاضی درسی سوم ابتدایی سال 96-97
فایل کتاب درسی علوم تجربی و هدیه های آسمان کلاس دوم ابتدایی 97-96
فایل کامل کتاب درسی فارسی خوانداری و نوشتاری و ریاضی و قرآن دوم ابتدایی 97-96
فایل کامل کتاب علوم و قران کلاس اول ابتدایی سال 97-96
نمون برگ های پوشه ی کار دانش آموزان
نمون برگ شرح حال دانش آموز،نمون برگ فهرست محتوابا لیست فعالیت ،برگه ی پوشه فردی دانش آموز
نمون برگ ارزیابی والدین از پوشه کار،نمون برگ شرح حال،نمون برگ خود ارزیابی ،همسال سنجی،واقعه نگاری
فایل کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری ریاضی درسی اول ابتدایی سال 96-97
برنامه سالانه آموزگاران ابتدایی
چه چیزهایی یک آموزگار خوب را به وجود می آورند؟
فهرست فعالیتهای هنر پایه اول
روش تقسیم فرایندی(بر اعداد یک رقمی)
چند ایده برای نوشتن دانش_آموزان در تابستان (اوقات فراغت)
چند تمرین برای رفع مشکل «کند نویسی» در کودکان
سوالات درس اجتماعی از درس 16 تا21 به بعد همراه پاسخ سوم ابتدایی 95
علوم سوم دبستان درس 10د11و12و13 سوال و جواب سال 95
تمریناتی برای بهبود هماهنگی چشم و دست،تثبیت برتری طرفی و در نتیجه رفع نارسا نویسی
عکسهای دهه فجر دبستان شهید دکتر چمران بهمن 95
سوال و جواب درس هدیه آسمان پایه سوم درس 8 تا14سال تحصیلی 96-95
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.