تبلیغات
پایه اول تا ششم ابتدایی2- رضایی - جدول الفبای فارسی برای کلاس اولی ها

پایه اول تا ششم ابتدایی2- رضایی - جدول الفبای فارسی برای کلاس اولی ها

مطالب مهم آموزشی و تربیتی و نمونه سوالات مقطع ابتدایی ،مطالب ارزشیابی توصیفی برای معلمان گرامی

مطالب مهم آموزشی و تربیتی و نمونه سوالات مقطع ابتدایی ،مطالب ارزشیابی توصیفی برای معلمان گرامی

پایه اول تا ششم ابتدایی2- رضایی - جدول الفبای فارسی برای کلاس اولی ها مطالب مهم آموزشی و تربیتی و نمونه سوالات مقطع ابتدایی ،مطالب ارزشیابی توصیفی برای معلمان گرامی
مطالب کاربردی فارسی کلاس اولی ها در ادامه مطلب 

یک مطلب کاربردی 
 آخر چسبان و ه آخر تنها :

(ـه آخر چسبان ) و ( ه آخر تنها ) در آخر كلمه هایی كه مصوت )اِ (دارد قرار می گیرد , كه اولاً : بدون ( ـه و ه ) معنی ندهد مانند : كوزه , پروانه , دانه , ستاره , پرنده , مدرسه , استفاده , پاكیزه , میوه , آماده , به , سایه , پنبه و ...

ثانیاً : اگر كلمه ی قبل از (اِ) معنی دهد و منتظر كلمه ی دیگری نباشد , نیز (ـه آخر چسبان یا ه آخر تنها ) می گیرد .

مانند : كرده , بوده , خورده , زده , نامه , دسته , شده , آمده , بسته , ....

***********************
( ای مستقل )

اگر بعد از كلمه هایی كه صدای آخر آنها مصوت (ـه) آخر چسبان یا (ه )آخر تنها باشد , صدای ( ای ) بیاید آن را به شكل جدید می نویسیم : ( ای)

اگر اسم ( ای ) باشد : معنای كلمه ی جدید, نكره است و بر یكی , دلالت دارد .

مثال : خانه + ای ( خانه ای) به معنای یك خانه است.

مثال : دانه ای , كوزه ای , پروانه ای , كاسه ای , ستاره ای , پرنده ای , مدرسه ای , میوه ای , دسته ای , سایه ای , پنبه ای , اندازه ای , نامه ای , لاله ای , جوجه ای , ...

كلماتی مانند : رفته , خورده , دیده , شده , خوانده , بسته , بوده , كرده و ... 

كه از ریشه ی فعل ( ماضی ساده سوم شخص مفرد + ( ـه , ه )) درست شده است: در صورتی كه به آخر آنها (ای) اضافه شود : اولاً به ماضی نقلی تبدیل می شود . ثانیاً فعل دلالت می كند بر این كه فعل از دوم شخص مفرد (تو ) صورت گرفته است .

***********************

یاد آوری در مورد (ی) میانجی :

اگر آخر كلمه ی اوّلی یكی از مصوت ها ی( ا با صدای آ ) ، ( ه ـه با صدای اِ ) و ( ی با صدای یِ ) بیاید و پس از آن ــِـ ربط بیاید و كلمه ی اوّل منتظر كلمه ی بعدی باشد ، آن كلمه ها با صامت (یِ ( به هم مربوط می شوند .

می آید.

مانند : آقایِ پارسا , صحرایِ خشك , آهویِ بیابان , بیماریِ او , دوریِ راه , آبیِ آسمانی , تواناییِ من , جمهوریِ اسلامیِ ایران , میوه یِ شیرین , ستاره یِ درخشان , پرنده یِ زیبا , كوزه یِ آب , پرده یِ سفید , نامه یِ برادر , بسته یِ بزرگ , دسته یِ پارو , پسته یِ خوش مزه , كیسه یِ آرد ,.....

**********************

مبحثی در مورد صامت (ی):

مانند , درختِ زیبا , كتابِ امین , اسمِ این پسر 

هنگامی كه دو كلمه به صورت صفت و موصوف و یا مضاف و مضاف الیه در جمله بیاید اگر آخر كلمه ی اوّل صامت باشد با مصوت ــِــ دو كلمه به یك دیگر ربط داده 

می شود( همان مطلب ِــِــ ربط )

مبحثی در مورد (ی) و (ایـ) :

اگر در كلمه ای, در یك بخش , اوّل صامت (یِ) و بعد از آن مصوت (ایـ) بیاید, هر دو را می نویسیم و می خوانیم .

مانند : پاییز , پایین , دانایی , توانایی , زیبایی , تغییر و ...

یاد آوری در مورد (ی) استثنا :

اما اگر دركلمه ای, در یك بخش مصوت (ایـ) و در اوّل بخش بعدی صامت (یِ) بیاید یكی از آنها را می نویسیم ولی هنگام خواندن اوّل مصوت (ای) و پس از آن صامت (ی)ِ رامی خوانیم .

مانند : زیاد , خیار , بسیار , بیابان و ...

تذكر : به همین صورت اگر در كلمه ای مصوت (او ) در آخر بخش و صامت (و ) در اول بخش بعدی بیاید یكی از آنها را می نویسیم اما در هنگام خواندن , اول مصوت( او ) و سپس صامت (و ) را می خوانیم .

مانند : بانوان , آهوان و .... 

یاد آوری در مورد ( استثنا ء ) و = اُ


پنج كلمه ی ریشه را به عنوان پنج ریشه ی درخت و مشتقات آنها را میوه های درخت به دانش آموزان معرفی می كنیم كه عبارتند از :

خود : خودم ,خودت, خودمانی, خودكار, خودنویس ,... ( و هر آن چه كه معنی خود دهد .)

خوردن : خوردیم,می خورند, بخورید, نخورد ,خوراك, خوردنی ,خورده اند ,... ( و هر آنچه معنی خوردن دهد )

خوش : خوشی ,خوشا, خوش نام ,خوش بو, خوش رفتار, خوش آواز,
خوش مزه ,خوش حال , .. ( وهر آنچه معنی خوش دهد )

دو: دوشنبه, دورو, دوشاخه, دوباره , دوچرخه, دوسال ,... ( و هر آنچه معنی عدد دو می دهد.)

نو : نوروز, نوزاد, نوبهار, نوگل, سال نو, ... ( و هر آنچه معنی نو بدهد )

***************************

كلمه های استثنا یا كلمه های بی ریشه :

كلماتی مانند : خورشید, روشن , نوك, تو,جو, درو, موقع, جو, حوله, دور , ...جزء بدون ریشه ها هستند. لازم به ذكر است : كه روشن ,دورو, موقع, جو ,حوله, دور و ... از مصوت مركب تشكیل شده است .

مثلا : روشن = رو + شن جو = جو حوله = حو + له

برچسب ها: جدول الفبای فارسی برای کلاس اولی ها، مطالب کاربردی برای فارسی کلاس اولی ها علامت هاو نشانه های فارسی،  

تاریخ : 1 اسفند 95 | 05:32 ب.ظ | نویسنده : Nahid Rezai | نظرات
.: Weblog Themes By Slide Skin:.