تاریخ : 24 مهر 94 | 10:25 ب.ظ | نویسنده : Nahid Rezai

☀شناسنامه قرآن کریم

☀نام  : قرآن مجید
☀شهرت  : فرقان،تنزیل,...
☀محل تولد  : مکه،غارحراء
☀شماره شناسنامه  :    یک
☀فرستنده  : خداوند تعالی
☀گیرنده  : محمدِامین(ص)
☀ملکه وحی  : جبرئیل
☀تعدادسوره  : ١١۴
☀تعدادآیه : ۶٢٣۶
☀تعداد کلمات  : ٧٧٨٠٧      کلمه
☀تعدادحروف : ٣٢٢٣٧۴ حرف
☀تعدادجزء : ٣٠جزء
☀تعدادحزب : ١٢٠حزب
☀اولین سوره نازل شده: سوره علق
☀آخرین سوره نازل شده : سوره نصر
☀بزرگترین سوره : سوره بقره
☀کوچکترین سوره : سوره کوثر
☀قلب قرآن : سوره یس
☀عروس قرآن : سوره الرحمن
☀تعدادسوره های مکی : ٨۶سوره
☀تعداد سوره های مدنی : ٢٨سوره
☀سوره ایکه بسم ا... ندارد : سوره توبه
☀سوره ایکه دوبسم ا...دارد : سوره نمل
☀اولین گردآورنده به ترتیب نزول وتاویل : حضرت علی(ع) .
...
التماس دعا 
...درپناه قران باشید


کلیدهای میانبر در کامپیوتر

برای:

فشار دهید:

 

Copy.

CTRL+C

 

Cut.

CTRL+X

 

Paste.

CTRL+V

 

Undo.

CTRL+Z

 

Delete. پاک کردن.

DELETE

 

برای پاک کردن آیتم مورد نظر بدون اینکه به Recycle Bin برود.

SHIFT+DELETE

 

کپی کردن آیتمهای انتخاب شده.

CTRL در حالی که یک آیتم را میکشید. (Dragging)

 

ساخت Shortcut برای آیتم انتخاب شده.

CTRL+SHIFT در حالی که یک آیتم را میکشید. (Dragging)

 

تغییر نام آیتم انتخاب شده.

F2

 

نقطه ورودی را به ابتدای کلمه بعدی میبرد.

CTRL+کلید جهتدار سمت راست

 

نقطه ورودی را به ابتدای کلمه قبلی میبرد.

CTRL+کلید جهتدار سمت چپ

 

نقطه ورودی را به ابتدای پاراگراف بعدی میبرد.

CTRL+کلید جهتدار سمت پایین

 

نقطه ورودی را به ابتدای پاراگراف قبلی میبرد.

CTRL+کلید جهتدار سمت بالا

 

مشخص کردن یک بلوک از نوشته ها (Texts)

CTRL+SHIFT با هرکدام از کلیدهای جهت دار

 

انتخاب بیش از یک آیتم در ویندوز یا دسک تاپ, یا انتخاب نوشته (Text) داخل یک سند.

SHIFT با هرکدام از کلیدهای جهت دار

 

انتخاب همه.

CTRL+A

 

جستجوی فایل یا فولدر.

F3

 

مشاهده خواص (properties) آیتم انتخاب شده.

ALT+ENTER

 

بستن آیتم اکتیو, یا خروج از برنامه اکتیو.

ALT+F4

 

منوی میانبر را برای پنجره اکتیو باز میکند.

ALT+SPACEBAR

 

سند اکتیو را در برنامه هایی که امکان باز بودن همزمان چند سند را میدهند, میبندد.

CTRL+F4

 

حرکت میان آیتمهای باز (برنامه های در حال اجرا و…)

ALT+TAB

 

گردش بین آیتمها با توجه به باز بودن آنها.

ALT+ESC

 

گردش بین اجزای صفحه در یک پنجره یا برروی دسک تاپ

F6

 

لیست آدرسها در My Computer یا Windows Explorer نمایش میدهد.

F4

 

منوی میانبر را برای آیتم انتخاب شده نمایش میدهد.

SHIFT+F10

 

منوی start را نمایش میدهد.

CTRL+ESC

 

منوی مربوطه را نمایش میدهد.

ALT+حروف زیرخطدار در منوها

 

اجرای دستور مربوطه

حروف زیرخطردار در اسامی دستورها در یک منو

 

منو را در در برنامه اکتیو, فعال میکند.

F10

 

منوی بعدی سمت راست را باز میکند, یا یک زیرمنو را باز میکند.

کلید جهت دار سمت راست

 

منوی بعدی سمت چپ را باز میکند, یا یک زیرمنو را میبندد.

کلید جهت دار سمت چپ

 

منوی اکتیو را refresh میکند.

F5

 

فولدر یک مرحله بالاتر را در My Computer یا Windows Explorer نمایش میدهد.

BACKSPACE

 

دستور در حال اجرا را لغو میکند.

ESC

 

ار اجرای اتوماتیک CD جلوگیری میکند.

Shift هنگامی که CD را در داخل درایو قرار میدهید.

 


برچسب ها: کلیدهای میانبر در کامپیوتر،