تبلیغات
پایه اول تا ششم ابتدایی2- رضایی - انواع ریشه ها ی گیاهان

پایه اول تا ششم ابتدایی2- رضایی - انواع ریشه ها ی گیاهان

مطالب مهم آموزشی و تربیتی و نمونه سوالات مقطع ابتدایی ،مطالب ارزشیابی توصیفی برای معلمان گرامی

مطالب مهم آموزشی و تربیتی و نمونه سوالات مقطع ابتدایی ،مطالب ارزشیابی توصیفی برای معلمان گرامی

پایه اول تا ششم ابتدایی2- رضایی - انواع ریشه ها ی گیاهان مطالب مهم آموزشی و تربیتی و نمونه سوالات مقطع ابتدایی ،مطالب ارزشیابی توصیفی برای معلمان گرامی
انواع ریشه ها ی گیاهان 

Image result for ‫تصاویر انواع ریشه های گیاهان‬‎
Image result for ‫تصاویر انواع ریشه های گیاهان‬‎
Image result for ‫تصاویر انواع ریشه های گیاهان‬‎

Image result for ‫تصاویر انواع ریشه های گیاهان‬‎


Image result for ‫تصاویر انواع ریشه های گیاهان‬‎Image result for ‫تصاویر انواع ریشه های گیاهان‬‎


انواع ریشه:

ریشه ها، از روی شكل ظاهری شان،‌به دو گروه تقسیم می شوند:

1- ریشه های راست

2- ریشه های افشان

گیاهان دارای ریشه ی راست: 

- ریشه های این گیاهان، به درون زمین نفوذ می كنند تا به آب برسند.

- این گیاهان دارای برگ های پهن هستند.

- رگبرگ ها در گیاهانی كه دارای ریشه ی راست می باشند، موازی نیستند.

- دانه های این گیاهان، دو قسمتی است، مانند لوبیا و نخود.

گیاهان دارای ریشه ی افشان:

- ریشه های این گیاهان،‌در زیر سطح خاك پخش می شوند.

- رگبرگ های این گیاهان،‌موازی هستند.

- دانه های آن ها، یك قسمتی است. مانند: ذرت، برنج خرما و گندم.

كاكتوس ها هم،‌ریشه های افشان دارند كه در زیر سطح زمین به طور وسیع پخش می شوند. تا آب باران را جذب كنند.

حالا می توانیم بگوییم كه ریشه های راست، برای گرفتن آب از قسمت های عمیق و ریشه های افشان برای گرفتن آب از سطح زمین مناسب هستند.

1- ریشه های راست : اغلب گیاهان دولپه ای ، ریشه های مستقیم ایجاد می كنندكه به عمق زمین می روند كه به اینگونه ریشه ها ، ریشه های راست می گویند.مثل اسفناج،تاج خروس،گل سرخ.

2- ریشه های ذخیره ای : این ریشه ها ذخیره ای از مواد غذایی اند كه برای استفاده گیاه ساخته می شوند،این نوع گیاهان معمولاً دو ساله اند و اندوخته غذایی را معمولاً در سال دوم به مصرف اندامهای تولید مثل گل ، دانه و میوه می رسانند.مانند: چغندر،هویج،ترب،شلغم و تربچه.

3- ریشه های افشان : در قشر سطحی خاك گسترش می یابند و شبكه وسیعی را جهت جذب آب و مواد محلول در آن ایجاد می كند . مانند: تك لپه ای ها بخصوص گندمیان.در تك لپه ای ها پس از رشد ساقه چه و رسیدن به سطح خاك از محل گره های ساقه درداخل خاك ریشه های نابجا تولیدشده و ریشه اصلی از بین می رود، سپس ریشه های نابجا به شكل ریشه های افشان توسعه می یابند. ریشه های افشان از لحاظ ضخامت یكسانند و تفاوتی بین ریشه اصلی و فرعی آنها نیست.

ریشه ها به انواع مختلف دیگر نیز یافت میشوند كه گاهی فعالیت دیگری نیز دارند، برخی از گیاهان ریشه های هوایی ایجاد می كنند كه ظاهراً در جذب رطوبت هوا مؤثرند.مثل: انجیر معابد و ثعلب وذرت.

در ذرت ریشه های هوایی سبب استحكام گیاه شده ونقش جذب آب ومواد را نیز برعهده دارند.

در ثعلب ریشه های هوایی كلروفیل دارد و فتوسنتز میكند. 

خصوصیات تشریحی ریشه:
ساختمان نخستین ریشه:بسیاری از ریشه ها در نوك خود كلاهك ریشه دارند ،بر خی گیاهان به كلی فاقد كلاهك میباشند،عمل كلاهك دقیقاً مشخص نیست ولی بسیاری از متخصصان دو عمل مهم را به كلاهك نسبت داده اند:

1- حفاظت از بخش مریستم نوك كه درست در نوك ریشه و زیر كلاهك قرار دارد.

2- هدایت زمین گرایی مثبت ریشه را بر عهده دارد که اگر كلاهك قطع شود ریشه سرگردان می شود.

ریشه های دارای مریستم انتهایی یا نوك است كه مسئول رشد ساختمان نخستین ریشه می باشد.مریستم نوك در رأس ریشه و درست زیر كلاهك قرار گرفته است این سلولهای مریستمی بخشهای ریشه را می سازند. این سلولها بتدریج كه از ناحیه مریستم فاصله می گیرند به بافتهای مختلف متمایز می شوند.


فصل یازده بکارید ببینید

گوناگونی در گیاهان بیشتر از جانوران است.
بعضی از گیاهان به شکل درخت بعضی به شکل درختچه وبعضی به شکل بوته های کوچک هستند/
قسمت های اصلی هر گیاه ریشه برگ وساقه میباشد.
ریشه قسمتی از گیاه که به طرف سطح پایینی زمین رشد میکند.

دونوع ریشه:افشان__راست
دراطراف ریشه تارهای کشنده ای است که اب ومواد معدنی را از خاک حذب میکنند.
بعضی از ریشه ها مانند:تربچه__شلغم__ترب___چغندرهویج__استفاده ی غذایی دارند.
دوام ریشه راست بیشتر است.
زیرا با فرورفتن در زمین خودرا به خاک میرساند
ریشه افشان در سطح خاک است مانند:چمن
یاقه قسمتی از گیاه است که اب ومواد غذایی را از ریشه گرفته وبه برگ میرساند.
ساقه هایی که بالای زمین رشد میکنند ساقه هوایی نامیده میشوند.
ساقه ها ی هوایی چهار نوعند:ساقه های کوتاه ___ساقه های بالا رونده__ساقه های خزنده__ ساقه های راست
گا پامچال وهویج ساقه ی کوتاه دارند/
توت فرنگی ساقه ی خزنده دارد.
پیچک ونیلوفر ساقه ی بالا رونده دا ند.
درختان وبوته ها وگل ها ساقه ی بالا رونده دارند.
ساقه اب ومواد غذایی را ریشه میگیردوبه برگ میرساند.

رگ دو قسمت اصلی دارد:پهنک ودمبرگ
پهنک رگه هایی به نام رگبرک دارد.
رگبرگ ها لوله هایی باریک وتو خالی هستند
درختان همیشه سبز مثل کاج برگهای باریک وسوزنی دارند.
وظیفه اصلی برگ ساختن غذا برای گیاه است.

برگ کاهو _کلم_اسفناج مصرف غذایی دارد.

گل علاوه بر زیبایی به میوه تبدیل میشود ومیوه دانه دارد ودانه گیاه جدید بوجود میاورد.
به برگهای رنگین گل گلبرگ میگویند
گل برگها از نظر شکل__اندازه__تعداد__وچسبیده بهم یا حدا از هم باهم فرق دارند.
بعضی از گلها چهار یا پنج گل برگی و بعضی دیگر سه گل برگی هستندوبه این طریق میتوان انها را طبفه بندی کرد.

دانه قسمتی از گیاه است که گیاه جدید بوجود می اورد ابتدا ریسه گیاه از دانه میروید.
دانه سه قسمت دارد:پوسته____غذای ذخیره شده___گیاهک

دانه ها به دو قسمت تقسیم میکنند::دانه های یک قسمتی ___دانه های دو قسمتی
دانه های مانند گندم __جو__ذرت__خرما یک قسمتی هستند
دانه هایی مانند نخود __لوبیا_عدس__بادام_دانه دوقسمتی هستند.
بیشتر دانه ها خوراکی هستند:
از بعضی از دانه هامانند ذرت __زیتون_ افتابگزدان روغن تهیه میکنند.
چون بیشتر غذاهااز برنج ونان است پس بیشتر غذاهای ما از دانه های یک قسمتی است .
درخت کاج گل ندارد ودانه ان در قسمتی به نام مخروط تشکیل میشود .
ریشه ها آب و مواد دیگر را از خاک می گیرند.

انواع ریشه : ۱- ریشه راست ۲- ریشه افشان

گیاهانی که ریشه راست دارند به درون زمین نفوذ می کنندتابه آب برسند. این گیاهان برگ های پهنی دارند. رگبرگ ها در آن ها موازی نیست دانه های آنها دو قسمتی است مثل لوبیا ونخود

گیاهانی که ریشه افشان دارند ٬ریشه این گیاهان درزیرسطح خاک پخش می شود برگ های دراز وباریک دارند رگبرگ های آنها موازی است دانه های آنها یک قسمتی است مثل :ذرت ٬برنج٬خرماوگندم

کاکتوسها هم ٬ریشه افشان دارند. پس ریشه راست ٬برای گرفتن آب از عمق زمین وریشه افشان برای گرفتن آب از سطح زمین مناسب است .
علوم. درس گیاهان انواع ریشه ها
١- ریشه ى راست مخصوص جاهاى بیابانى و كم اب.
٢- ریشه. افشان. مخصوص مناطق. پر باران.
٣- ریشه هاى خوراكى
ساقه

ساقه ها اندام هوایی گیاهان هستند که برگ و گل و میوه و دانه را روی خود نگه می دارند. ساقه گیاه را راست نگه می دارد، ساقه آب و مواد معدنی را از ریشه گرفته و به برگ ها می رساند. غذا را از برگ ها گرفته و به نقاط مختلف گیاه می فرستد. ساقه هایی که بالای زمین رشد می کنند، ساقه ی هوایی نام دارند که به ۵ گروه تقسیم می شوند:

۱ – ساقه های کوتاه، مانند: هویج و گل پامچال

۲ – ساقه های بالا رونده، مانند : نیلوفر، مو یا انگور

۳ – ساقه های خزنده ، مانند : توت فرنگی

۴ – ساقه های راست ، مانند: درختان

۵ – ساقه های تو خالی ، مانند : برنج و گندم

بعضی از ساقه ها مثل لوبیا سبز پیچیده اند. بعضی ساقه ها مانند نیلوفر هوایی هستند. نیلوفر آبی ساقه های بلند و قوی دارد. ساقه ی گیاهان از نظر شکل ، رنگ و اندازه با هم فرق می کنند.

برگ

برگ ها کارخانه ی غذاسازی گیاهان هستند و سبزی رنگ آن ها به علت وجود سبزینه است ، برگ ها به تنفس و رشد گیاهان کمک می کنند.

هر برگ از سه قسمت تشکیل شده است:

۱ – پهنک : بخش نازك و گسترده ی برگ است.

۲ – دم برگ : دنباله ای که محل وصل شدن برگ به ساقه است.

۳ – رگ برگ ها: که در پهنک دیده می شوند.و ممکن است منشعب یا موازی باشند.

برگ ها را می توان از نظر شکل پهنک ، شکل حاشیه ی برگ ، شکل نوك برگ ، طرز قرار گرفتن برگ ها بر رویساقه و … طبقه بندی کرد. مثلا برگ ها از نظر نوع پهنک به دو دسته تقسیم می شوند:

۱ – ساده ۲ – مرکب

برگ ها را می توانیم از روی شکل به برگ های پهن ، برگ های باریک ، سوزنی و برگ های کنگره دار طبقه بندی کنیم. برگ ها از نظر زبری ، نرمی ، کلفتی و نازکی نیز با هم تفاوت دارند.

روی برگ ها سوراخ های ریزی به نام روزنه وجود دارد که گیاه به وسیله ی آن تنفس می کند.

بیش تر بدانید:

بیش تر گیاهان برگ دارند ، اما بعضی از گیاهان برگ ندارند ، بعضی از گیاهان به جای برگ ، تیغ دارند قارچ برگ ندارد.

دانه ی یک قسمتی دانه ی دو قسمتی

برگ ها دراز و باریک برگ ها پهن

ریشه افشان ریشه راست

ساقه نازك و توخالی ساقه کلفت و توپر

مانند: گندم ، برنج، جو ، ذرت و … مانند: لوبیا ، نخود ، عدس ، بادام و شمعدانی و …

گل

گل میوه را به وجود می آورد ، و میوه ، دانه ها را در خود نکه می دارد، برگ های رنگی گل را گل برگ می نامند.گل اندام تولید مثل در گیاهان است اما همه ی گیاهان گل ندارند. بیش تر درختان گل دارند. حتی سبزی هایی مانند سیب زمینی و هویج و کلم ، گل دارند. هر گیاهی که تخم یا دانه داشته باشد ، گل هم خواهد داشت. گل ها را از روی تعداد گل برگ ها ، شکل برگ ها ، رنگ گل برگ ها می توان طبقه بندی کرد. علف ها و غلات گل های سبز دارند.

تفاوت گلبرگ های گیاهان در تعداد گلبرگ ها ، رنگ گلبرگ ها ، پیوسته و جدا بودن گلبرگ هاست.

گل دارای چه قسمت هایی است؟

۱ – کاسبرگ ها، وقتی که غنچه ی کوچکی است آن را محافظت می کند.

۲ – گل برگ ها ، رنگ های درخشان و متفاوتی دارند. بعضی از گل برگ ها عطر و بوی خوبی دارند.

۳ – پرچم ها ، که گرده ی زرد رنگی ایجاد می کنند.

۴ – تخمدان

دانه

دانه ، گیاه جدید را به وجود می آورد و از سه قسمت تشکیل شده است.

۱ – پوسته

۲ – گیاهک

۳ – ذخیره ی غذایی

دانه ها در اندازه ها و شکل های مختلف دیده می شوند. بعضی دانه ها یک قسمتی و بعضی دو قسمتی هستند.

گیاهان یک قسمتی

گیاهان با دانه ی یک قسمتی ریشه ی افشان دارند. رگ برگ ها موازی هستند. تعداد گل برگ های این گیاهان اغلب سه یا مضربی از سه می باشد. گندم ، برنج ، ذرت و خرما نمونه هایی از گیاهان یک قسمتی می باشند. ما بیش تر از دانه های یک قسمتی استفاده می کنیم. پوست دانه ها به راحتی جدا نمی شود.

گیاهان دو قسمتی

دانه های این گیاهان دارای دو قسمت می باشد اغلب آن ها ریشه ی راست دارند. رگ برگ هایشان غیر موازی و به شکل های گوناگون است. گل برگ های این گیاهان دو ، پنج یا مضربی از این اعداد است. گیاهان دو قسمتی مانند عدس ، لپه و نخود. پوست دانه های دو قسمتی به راحتی از هم جدا می شود.

دانشمندان گیاهان دانه دار را چگونه طبقه بندی می کنند؟

۱ – گل دار

۲ – مخروط دار

گیاهان گل دار به سه دسته طبقه بندی می شوند:

۱ – سه برگی

۲ – چهار برگی

۳ – پنج برگی

آیا همه ی گیاهان گل دارند؟

بعضی از درختان گل ندارند و دانه های آن ها در قسمت هایی به نام مخروط جای دارد که به این گیاهان ، دانه دار یا مخروط دار می گویند مثل گیاه کاج

مخروطیان درختانی همیشه سبز هستند. برگ های درختان مخروطی محکم و سوزنی شکل هستند. مخروط ها از پولک های چوبی ساخته شده اند که دارای دو یا چند دانه هستند. دانه های کاج رشد می کنند و بال در می آورند به طوری که وقتی پولک های مخروط رسیدند از یک دیگر جدا شده و باد دانه های سبک را به فاصله های دور پراکنده می کند. مخروط کاج به میوه ی گیاهان دیگر بیش تر شبیه است.

علوم پایه سوم ابتدایی گیاهان بکارید و ببینیدبرچسب ها: انواع ریشه ها ی گیاهان، علوم درس گیاهان بکارید و ببینید سوم، تصاویر انواع ریشه های گیاهان،  

تاریخ : 10 دی 96 | 12:21 ب.ظ | نویسنده : Nahid Rezai | نظرات
.: Weblog Themes By Slide Skin:.