تبلیغات
پایه اول تا ششم ابتدایی2- رضایی - روانشناسی دیکته نویسی برای همکاران و اولیا-مشق نوشتن اهداف تکلیف شب

پایه اول تا ششم ابتدایی2- رضایی - روانشناسی دیکته نویسی برای همکاران و اولیا-مشق نوشتن اهداف تکلیف شب

مطالب مهم آموزشی و تربیتی و نمونه سوالات مقطع ابتدایی ،مطالب ارزشیابی توصیفی برای معلمان گرامی

مطالب مهم آموزشی و تربیتی و نمونه سوالات مقطع ابتدایی ،مطالب ارزشیابی توصیفی برای معلمان گرامی

پایه اول تا ششم ابتدایی2- رضایی - روانشناسی دیکته نویسی برای همکاران و اولیا-مشق نوشتن اهداف تکلیف شب مطالب مهم آموزشی و تربیتی و نمونه سوالات مقطع ابتدایی ،مطالب ارزشیابی توصیفی برای معلمان گرامی
روانشناسی دیکته نویسی

مقدمه: املا بخشی از برنامه آموزشی است که در آن خلاقیت مطرح نیست بلکه تنها یک نمونه ویا ترتیب حروف آن مد نظر است.

املای یک کلمه بسیار مشکل تراز خواندن آن کلمه است چرا که باز شناسی یک کلمه چاپی، یک عمل کد برگردانی است لذا بعضی از کودکانی که در خواندن ضعیف هستند، در املا نویسی هم دچار مشکل می باشند.نوشتن املا مستلزم تواناییها وخرده مهارتهای بسیاری است.دانش آموز قبل از هر چیز باید قادر به خواندن کلمه باشد.حافظه حرکتی نیز عاملی در املا محسوب می شود.یعنی شخصی که برای بار دوم کلمه- ای رامی نویسد، باید اعمال حرکتی آن کلمه را بخاطر آورد.

انواع اشتباهاتی که کودک در املا نویسی مرتکب می شود از یک نوع نیستند تا بتوان با اتخاذ یک روش،همه آن اشتباهات را از بین برد.دراینجا به تجزیه وتحلیل انواع غلط های املایی می پردازیم:

انواع مشکلات

1-ضعف دقّت: (دقت یعنی تمرکز کافی بر کاری جهت جایدهی آن درمغز)

-حذف یا اضافه کردن نقطه .مثال:بازار=بارار رفت=رقت

-حذف یا اضافه کردن دندانه : سیب=سسیب

-حذف یااضافه کردن سرکش : کار=گار قشنگ=قشنک

-حذف یا اضافه کردن تشدید: بنّا=بنا کتاب-کتّاب

-حذف یا اضافه کردن یک صدا: رفت=رفته باران=بارن

روشهای درمانی

۱- دو تصویر را که شبیه به هم هستند ولی در جزئیات کمی با هم متفاوتند را در اختیار کودک قرار دهید و از او بخواهید تفاوتها و تشابهات آنها را بیان کند.

۲-کارتی را تهیه کنیدو کلمه مورد نظر را روی آن نوشته و برخی حروف آن را حذف کنید تا کودک حروف حذفی را بنویسد. مانند: مادر ما.... ماد...

۳-تصحیح دیکته توسط دانش آموز روش موثری است.

2-ضعف حافظه دیداری: کودک به خوبی قادرنیست تصویر حرف مورد نظر رابه خاطر آورد.ودر نتیجه در صداها وحروفی که صدا وتلفظ آنها مثل هم است دچارمشکل می باشد

مثل: انواع (ث-س-ص)- ثریا=سریا صدا=سدا

-انواع (ت-ط) طوطی=توتی حتّی=حطّا

-انواع ( اِ - - ﻪ) اِمام= عِمام عِلّت=اِلّت

-انواع ( ح- ﻬ ) خوش حال=خوش هال همیشه=حمیشه

-انواع (ز-ض-ظ-ذ) مریض=مریز ناظم=ناضم گذشته=گزشته

-انواع(غ-ق) ورق=ورغ کاغذ=کاقز

روشهای درمانی

۱-چند شکل و یا چند وسیله به کودک نشان داده و سپس پنهان کنید.واز کودک بپرسید نام وسایل را بگوید.

۲-چند وسیله و یا کارت را مرتب نمایید و در حضور کودک ترتیب آنها را به هم بزنید و از کودک بخواهید آنان را مانند قبل مرتب کند.

۳-تصویری را به کودک نشان داده و سپس بردارید و از کودک بخواهید جزئئات تصویر دیده شده را بیان کند.

۴- بر روی یک کارت واژه های هم خانواده را بنویسید تا کودک ببیند(مانند: نظر-ناظر-منظور-منظره-نظارت)

۵-کلمه صحیح را بصورت درشت بنویسید تا کودک با انگشتش آن املای آن را در هوا بنویسد.

3-ضعف حافظه شنیداری: کودک شنیده هارا به یاد نمی آورد وبرخی از کلمات را جا می اندازد(جا اندازی کلمات یا جمله ها به دو دلیل صورت می گیرد:1 -ضعف حافظه شنوایی 2-کند نویسی.


مشق نوشتن 

  اهداف تکلیف شب

1-     تمرین: تکالیف به منظور افزایش سرعت ، تسلط ،تثبیت، حفظ یادگیری و مهارت صورت می گیرد. 

2-     شرکت فعال: تکالیف به منظور افزایش درگیری و اشتغال هر دانش آموز در فرایند فعالیت های یادگیری مورد استفاده واقع می شود. 

3-   رشد شخصیت: تکالیف به منظور پرورش حس مسئولیت شخصی ، امانت و صداقت ، قدرت، مدیریت و زمان بندی ، اعتماد به خود و تداوم در امر یادگیری به کار بسته می شود. 

4-   روابط متقابل شاگرد با والدین : تکالیف به منظور بر قراری ارتباط ، ما بین والدین و فرزند درخصوص مهم ترین کار در مدرسه و فر آیند یاد گیری به کار گرفته می شود. 

5-   خط مشی و مقررات: انجام تکایف به منظور تأمین دستورات مدیریت ، اجرای مقررات مربوط به سیاست کتبی در خصوص کم و کیف تکالیف روزانه و هفتگی صورت می گیرد. 

6-     روابط عمومی : تکالیف به منظور آگاهی والدین از آنچه که در کلاس درس فرزند می گذرد، به کار برده می شود. 
7-   تنبیه: تکالیف به منظور اخطار و هشدار به دانش آموز تلقی گردیده و این امر به عنوان یک نوع یاد آوری در خصوص انتظاراتی است که شخص معلم از دانش آموز در مسایل درسی و رفتار در کلاس از او داشته، به کار برده می شود. 

کاربرد هر یک از این اهداف هفتگانه، منجربه یک نوع فعالیت آموزشی و یاد گیری می شود. 


ولی اثرات منفی هم تکالیف دارند  مثل :

1- بیزار شدن: 
1-1- از دست دادن علاقه به مطالب درسی. 
2-1- خستگی جسمی و روحی ( عاطفی ). 
3-1- محروم شدن از اوقات فراغت و فعالیت اجتماعی. 

2- دخالت اولیاء : 
1-2- فشار والدین برای انجام تکالیف و عملکرد خوب. 
2-2- اغتشاش و گیجی در خصوص تکنیک های آموزش ( تضاد بین روش های تدریس معلمان و والدین) 

3- تقلب :
1-3- رونویسی تکالیف از سایر دانش آموزان. 
2-3- واگذار کردن تکالیف به سایر افراد. 
3-3- افزایش فاصله بین دانش آموزان ضعیف و دانش آموزان ممتاز. 

امروزه بیشتر اثرات منفی تکلیف نمود میکند تا اثرات مثبت آن ، شاید دلیل آن به نوع تکالیف و میزان تکالیف برمیگردد و زیاد بودن تکالیف باعث کم شدن توجه و تمرکز کودک در تکالیف میشود و درنهایت منجر به اشتباه هات متعدد در تکالیف میشود .

حالا  با این فرض که معلمین گرامی تکلیف خلاق ندارند که برای کودکان جذاب باشد و میزان تکالیف خیلی زیاد است چه باید کرد ؟؟؟

راه حل : 
شما میتوانید جای امر و نهی و داد زدن سر کودک برای نوشتن تکالیف ، کنار آنها بنشینید و با محبت و نوازش کودکان را تشویق به نوشتن کنید .

گاهی این سخت نوشتن تکالیف به عدم تقویت عضلات دست  برمیگردد ...
برای تقویت عضلات دست کودک میتوان راه های مختلفی را امتحان کرد مثل :

1- دادن خمیر و ورز دادن خمیر 
2- کش را داخل انگشتان کنید و انگشتان را باز و بسته کنید .
3- کارهایی رو به کودک دهید که دست ها درگیر آن باشند .

برچسب ها: روانشناسی دیکته نویسی برای همکاران و اولیا-مشق نوشتن اهداف تکلیف شب، انواع مشکلات املا، روشهای درمانی مشکلات املا نویسی،  

تاریخ : 20 آبان 96 | 08:11 ب.ظ | نویسنده : Nahid Rezai | نظرات
.: Weblog Themes By Slide Skin:.