روش تدریس درس (پ) فارسی اول

تدریس  نشانه ی(پ)
یک روز جلوتر از تدریس فلش کارتهای مربوط به درس پ را روی دیوار کلاس یا تخته نصب کنید
در روز بد در کلاس پسته وتوپ پتو ویا هر چیزی که حرف پ داشته باشد ورا همراه خود به کلاس ببرید
با دیدن وسایل دانش اموزان نام انها را بر زبان می اورند البته قبل از تدریس گریزی هم به درس گذشته بزنید وکمی سوال وجواب کنیدتا دانش اموزان کلمه بگویند و جمله بسازند....
فلش کارتها را از روی تخته جدا کرده وذهن دانش اموز را بر روی حروف اغازین وپایانی ووسط متمرکز کنید مثلا برای اغازین کلمه ی پروانه وسط کلمه ی هواپیما پایان کلمه ی توپ  از خوددانش اموزان بخواهید تا صدای ی پ را تشخیص دهند بد از این مرحله
درجدول حروف الفبا به دنبال حرف پ برگردند و پیدایش کنند خود دانش اموز تا این زمان از سال ناخوداگاه خواهد گفت پ غیر اخر وپ اخر
بعد داستان پ را تعریف کنید
کلمات کلیدی را از کتاب بنویسم بر روی تخته بنویسید و حرف مورد نظر را با قرمز نوشته وبد از نوشتن هر کلمه نظارت کامل در کلاس را داشته باشید تا دانش اموزکلمه را در دفتر خود به صورت درست وکامل بنویسد وبد کلمه دیگر را بنویسد این کار باعث میشود تا همه هم زمان باهم پیش روند و استرس عقب ماندن را نداشته باشند همزمان ترکیبات مصوت وصامت را هم روی تخته نوشته واموزش دهید
بد از اتمام نوشتن کلمات کلیدی، کتاب بخوانیم را باز کرده وداستان پرواز را تعریف کرده ومتن کتاب را بخوانید، بد از دانش اموزان بخواهید در متن درس پرواز دور حرف پ را خط بکشند
البته این را هم بگویم که تمام وسایلی که باخود سر کلاس می آورید نام انها را بنویسید وحرف مورد نظر را با قرمز مشخص کنید
این موارد برای روز اول کافی است.
برای تکالیف، نشانه ی مورد نظر را کپی گرفته تا در منزل رنگ کنند وان را در دفتر حروف الفبا بچسبانند پ مثل پروانه
کاردستی هم پروانه درست کنند ویابا پوست پسته کاردستی درست کنن البته به خلاقیت دانش اموز هم کار دارد با پر و....
از کلماتی که بر روی تخته نوشته اید در منزل یکبار رو نویسی کنن ویکبار هم این کلمات را صدا کشی کنند کشی  .چند کلمه هم بدهید تا جمله بسازند همان کلماتی  کلیدی مثل پروانه توپ پرنده پر.....
برای روز دوم
کتاب کار  در کلاس زیر نظر معلم انجام شود
همه مطالب را در یک روز در ذهن دانش اموز نگنجانید باعث گیچی آنها  میشود
در روز دوم جمله سازی  ومرتب کردن واملا بصورت بازی کار شود
تکلیف روز دوم یک متن روان خوانی از نشانه ی مورد نظر کپی گرفته وبه دانش اموزان خود داده اول چند بار در کلاس خودتان وبعد دانش آموزان قوی روخوانی کنند برای روان خوانی موثر است املای پای تخته ای کار شود املا با بازی مثلا املای توپی هم کار شود بصورت بازی ومسابقه
در روز سوم از دانش اموزان بخواهید کلمات متعددی از حرف مورد نظررا جمله سازی کنند کلمات در هم را کامل کند بتوانند حداقل در چند سطر درمورد مثلا پروانه جمله بگویند بصورت داستان ومرتبط ....
برای تکالیف روز سوم تمام جملات کتاب بنویسم را رو نویسی کند .یک نمونه کار در خانه از نمونه سوالاتی که مربوط به حرف پ هست را کپی گرفته ودر اختیارشان قرار دهید تا انجام دهند.
املای قلم وکاغذ را زمانی گرفته که ازقبل روشهای مختلف املا را در کلاس کار کرده باشید یعنی بعد ازتدریس درس جدید گفته شود تاهم مهارت کامل را بدست اورند وهم استرس از انها دور شود کار در خانه را در روز بد در کلاس حل کرده تا اگر دانش اموزی ان رانادرست نوشته درست کند در واقع هم تکرار میشود وهم نوعی تمرین است.
کانال کلاس اولی ها  رضایی


برچسب ها: روش تدریس درس پ فارسی اول،  

تاریخ : 17 دی 95 | 02:23 ب.ظ | نویسنده : Nahid Rezai | نظرات
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.