تبلیغات
پایه اول تا ششم ابتدایی2- رضایی - محیط و مساحت اشکال هندسی
محیط و مساحت اشکال هندسی 
در ادامه مطلب

مساحت و محیط
______________________________

مساحت و محیط اشکال هندسی

 ۱)مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش 
 محیــط مـــربــــع = یک ضلع × ۴
 
 
 ۲) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض 
 محیط مستطیل = ( طول + عرض) × ۲
 
 
 ۳) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ ۲ 
 محیط مثلث = مجموع سه ضلع
 
 
 ۴) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲ 
 محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × ۳
 
 
 ۵) مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲ 
 محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع
 
 
 ۶) مساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ ۲ 
 محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع
 
 
 ۷) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع 
 محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع
 
 
 ۸) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ ۲ 
 محیط لوزی = یک ضلع × ۴
 
 
 ۹) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع 
 محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × ۲
 
 
 ۱۰) مساحت دایره = عدد پی ( ۱۴/۳ ) × شعاع × شعاع 
 محیط دایره = عدد پی ( ۱۴/۳ ) × قطر
 
 
 ۱۱) مساحت کره = ۴ × ۱۴/۳ × شعاع به توان دو 
 
حجم کره = چهار سوم × ۱۴/۳ × شعاع به توان سه
 
 
 
 ۱۲) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × ۱۴/۳ 
 
 
۱۳ ) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش
 
 
۱۴ ) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع 
 حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)
 
 
۱۵ ) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم 
 
 
۱۶) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع
 
سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )
 
 
۱۷) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی 
مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی
 
 
۱۸) حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع
__________________________________
موفق و پیروز باشید رضایی 

برچسب ها: محیط و مساحت اشکال هندسی،  

تاریخ : 20 بهمن 94 | 10:27 ق.ظ | نویسنده : Nahid Rezai | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.