تبلیغات
پایه اول تا ششم ابتدایی2- رضایی - سوال و جواب درس هدیه آسمان پایه سوم درس 8 تا14سال تحصیلی 96-95

پایه اول تا ششم ابتدایی2- رضایی - سوال و جواب درس هدیه آسمان پایه سوم درس 8 تا14سال تحصیلی 96-95

مطالب مهم آموزشی و تربیتی و نمونه سوالات مقطع ابتدایی ،مطالب ارزشیابی توصیفی برای معلمان گرامی

مطالب مهم آموزشی و تربیتی و نمونه سوالات مقطع ابتدایی ،مطالب ارزشیابی توصیفی برای معلمان گرامی

پایه اول تا ششم ابتدایی2- رضایی - سوال و جواب درس هدیه آسمان پایه سوم درس 8 تا14سال تحصیلی 96-95 مطالب مهم آموزشی و تربیتی و نمونه سوالات مقطع ابتدایی ،مطالب ارزشیابی توصیفی برای معلمان گرامی
سوالات هدیه آسمانی پایه سوم درس هشتم تا درس14 سال تحصیلی 96-95
جشن تکلیف

1- عبادت یعنی چه ؟ یعنی انجام کارهای خوب و شایسته ای که خدا وند به ما دستور داده است . مانند1- همیشه راست گو باشیم 2- نمازهایم را اوّل وقت بخوانم. 3- به پدر و مادرم احترام بگذارم .4- به قول خود عمل کنم.

2-وقتی به سن تکلیف می رسیم خدا برای کارهای ما چه دستوراتی مشخّص کرده است ؟ کارهایی که باید انجام دهیم (واجب) 2- کارهایی که نباید انجام دهیم (حرام)

3-دو کار واجب را نام ببر؟ ا- نماز خواندن ، روزه گرفتن 

4- دو نمونه کار حرام را نام ببر؟ اسراف کردن ،تهمت زدن

5- نماز جماعت چگونه خوانده می شود؟ امام جماعت که در محراب می ایستد و نماز گزاران پشت سر او در صف های منظّم و رو به قبله نماز می خوانند.

6- عالم دینی که دستورات دین را به ما می آموزد چه نام دارد؟ مرجع تقلید

7- یکی از کارهای خوب و شایسته ای که یک مسلمان باید هر روز انجام دهد چیست ؟ شرکت در نماز جماعت

8- وقتی به سنّ تکلیف می رسیم چه کارهایی را باید انجام دهیم ؟ باید در رفتار و گفتار خود بیشتر دقّت کنیم .
درس 9 هدیه های آسمان  گفت و گو با خدا دبستان شهید دکتر چمران 96-95

1-وقتی صدای اذان بلند می شد ، رسول خدا چه می کرد؟ رسول خدا (ص) از جا بر می خاست . بهترین لباس خود را می پوشید ، موهای خود را شانه می زدو با ظاهری آراسته به سوی مسجد می رفت.
2- رسول خدا در باره ی گفت و گو با خدا و نماز خواندن چه می فرمودند؟ فرمودند: خداوند کسی را که برای گفت و گو با او خود را آراسته و خوش بو کند، دوست دارد .
3- چه چیز هایی نجسی را باید قبل از نماز از لباس و بدن پاک کرد؟ خون و ادار
4- اگر بدن یا لباس ما به چیز هایی نجس آلوده بود ، باید چه بکنیم ؟ باید آن ها را با آب بشوییم و پاک کنیم.
5- ما مسلمانان هر روز چند نوبت نماز می خوانیم ؟ پنج نوبت صبح دو رکعت- ظهر و عصر چهار رکعت- مغرب سه رکعت- عشا چهار رکعت
6-در باره ی پیام قرآنی که لقمان به فرزندش گفت :ای فرزندم !نماز را به پا دار .توضیح دهید؟ یعنی خواندن نماز آن قدر اهمیّت دارد که تمام بزرگان دین و پیامبر به خواندن آن سفارش کرده اند و کارهای خوب ما بدون خواندن نماز مورد قبول خداوند قرار نمی گیرد. ( نماز کلید بهشت است .)
7-به نظر شما چرا باید در نماز پاکیزه باشیم ؟ زیرا خداوند پاکیزگی را دوست دارد و به ما فرمان داده است پیش از نماز وضو بگیریم و با بدن و لباس پاک نماز بخوانیم .با تشکر رضایی


درس دهم ماه مهمانی خدا  دبستان شهید دکتر چمران سال تحصیلی 96-95

1- مسلمانان در ماه رمضان چه می کنند؟ به فرمان خدا روزه می گیرند پیش از اذان صبح سحری می خورنئ و تا اذان مغرب از خوردن و آشامیدن دوری می کنند.
2- آیا همه ی مسلمانان باید روزه بگیرند؟ خیر کسانی که بیمارند یا توانایی روزه گرفتن را ندارند اجازه دارند تا ماه رمضان سال بعد هر زمان که توانستند روزه بگیرند.
3-ماه رمضان چگونه ماهی است ؟ ماه مهمانی خداست و خداوند در این ماه بیش تر از ماه های دیگر برای انجام کارهای نیک به بندگانش پاداش می دهد. 
4- در ماه رمضان مردم چه می کنند؟ بیش تر نماز و قرآن می خوانند . بعضی شب ها هم تا سحر بیدار می مانند و دعا می کنند.
5- در پایان ماه مبارک رمضان مسلمانان چه می کنند؟ روز عید فطر را جشن می گیرند و نماز عید فطر می خوانند و به دید و بازدید دوستان و آَشنایان می روند.
6-با شیندن ماه مبارک رمضان به یاد چه چیز هایی می افتی؟ سحری ، سفره های افطاری ، شب های قدر
7- کدام ورزش روزه را باطل می کند؟ شنا 
 با تشکر رضایی

درس یازدهم عید مسلمانان  دبستان شهید دکتر چمران 96-95
1- روز عید فطر مردم به کجا می روند و چه می کنند ؟ به مساجد یا مصلّی و نماز عید فطر را به جماعت می خوانند.
2- مسلمانان روز عید فطر چه ذکری را می خوانند؟ الله اکبر ..........الله اکبر......  ولله الحمد.............
3- نماز عید فطر چند رکعت است ؟ نماز عید فطر دو رکعت است .
4- چرا مسلمانان روز عید فطر خوشحال هستند و خدا را شکر می کنند؟ زیرا توانسته اند ماه رمضان را با موفّقیّت روزه بگیرند و به فرمان خدا عمل کنند.
5- چرا مسلمانان هر سال روز عید فطر را جشن می گیرند و این روز را به یکدیگر تبریک می گویند؟ چون این روز را خداوند برای مسلمانان جهان عید قرار داده است و پاداش یک ماه روزه داری را از خدا می گیرند.
با تشکر رضایی

درس دوازدهم هدیه های آسمانی سال 96-95 دبستان شهید دکتر چمران 

سخن آسمانی 

- معنی آیه ی بیّنه که از خانه ی رسول خدا شنیده می شد چه بود؟ کسانی که به خدا ایمان آورند و کارهای نیک

 انجام می دهند ، بهترین آفریده های خدا هستند.

  2- چرا بزرگان شهر پنهانی برای گوش دادن به آیات قرآن کنار خانه ی پیامبر (ص) می رفتند؟ چون نمی

 خواستند مردم شهر از این موضوع آگاه شوند.

 3- آن ها چه چیزی را در آیات قرآن یافته بودند؟ حقیقتی بزرگ 

4- چرا باید آیات قرآن را باید بخوانیم و بفهمیم ؟ چون راه درست زندگی کردن و خوشبختی را به ما نشان می دهد.

5- ما در روز چند بار سوره های قرآن را در نماز می خوانیم ؟ 10 بار سوره ی حمد و 10 بار سوره ی توحید .

موفق باشید رضایی 


درس سیزدهم هدیه های آسمانی  سال تحصیلی : 96-95

انتخاب پروانه 

1-وقتی دختر ها به سّن تکلیف می رسند چه باید بکنند؟ در برابر نامحرمان خود را بپوشانند و با حجاب باشند.

2-  بهترین و مهربان ترین دوست ما کیست و از ما چه می خواهد؟ خداوند است و از ما می خواهد وقتی به

 سن تکلیف رسیدیم حجاب را رعایت کنیم .

3- پروانه بعد از دیدن خود در آینه چه کرد ؟ لباس آستین بلند پوشید و با روسری گردن و موی سرش را پوشاند.

4- مادر در جواب پروانه که گفت من هم چادر بپوشم چه گفت؟ گفت : اگر دوست داری می توانی چادر ت را

 هم سر کنی با چادر حجاب تو کامل تر می شود . 

5- بهترین حجاب برای دختر خانم ها چیست ؟ چادر

6- چرا انتخاب پروانه درست بود؟ زیرا بهتر حجاب چادر بود چو.ن می خواست به دستور بهترین دوست خود عمل کند.

7- کدام محرم و کدام نامحرم هستند؟ 

پسر عمو = نامحرم           عمو = محرم           پسر خاله = نامحرم     شوهر خواهر = نامحرم  

 پدر بزرگ = محرم       دختر دایی= نامحرم              همسر برادر = نامحرم      دختر عمو= نامحرم

موفق و پیروز باشید رضایی


 

درس چهاردهم  هدیه های آسمانی  سال تحصیلی 96-95 

 ام ابیها

1- حضرت فاطمه فرزند چه کسانی است ؟ حضرت محمّد (ص) و حضرت خدیجه (س)

2- پیامبر در باره ی حضرت فاطمه (س) چه می فرمود؟ خداوند فاطمه را دوست دارد و کسانی که فاطمه را

 دوست داشته باشند نیز دوست دارد.

3- پیامبر چه نامی برای حضرت فاطمه (س) اتخاب کرد ه بود؟ امّ ابیها ، یعنی مادر پدرش

4- حضرت فاطمه(س در چه سنّی مادر بزرگوار خود را از دست دادند؟ در سّن 5 سالگی 

5- وقتی حضرت فاطمه (س) دید پدر از میدان جنگ بر نگشته است چه کرد؟ چادر بر سر کرد و به میدان جنگ رفت و بر زخم های پیامبر مرهم می گذاشت .

6- رفتار حضرت فاطمه با پدرش چگونه بود؟ حضرت فاطمه (س) به پدرش احترام می گذاشت و مانند یک مادر برای او دلسوز بود .

7- حضرت فاطمه (س) ............................ است . ( بهترین زنان عالم در جهان است.)

8- خداوند در چه سوره ای مژده ی هدیه ی بسیار خوب حضرت فاطمه (س) را داد؟در سوره ی کوثر فرمود: ای پیامبر ما به تو هدیه ای بسیار خوب دادیم .


موفق باشید دانش آموزان عزیزم منتظر نمونه سوالات بعدی باشید .96-95

 با تشکر رضایی

 برچسب ها: سوالات هدیه سوم از درس 8 تا آخر درس 14،  

تاریخ : 10 آذر 96 | 03:30 ب.ظ | نویسنده : Nahid Rezai | نظرات
.: Weblog Themes By Slide Skin:.