سوالات هدیه آسمانی پایه سوم درس هشتم تا درس14 سال تحصیلی 96-95
جشن تکلیف

1- عبادت یعنی چه ؟ یعنی انجام کارهای خوب و شایسته ای که خدا وند به ما دستور داده است . مانند1- همیشه راست گو باشیم 2- نمازهایم را اوّل وقت بخوانم. 3- به پدر و مادرم احترام بگذارم .4- به قول خود عمل کنم.

2-وقتی به سن تکلیف می رسیم خدا برای کارهای ما چه دستوراتی مشخّص کرده است ؟ کارهایی که باید انجام دهیم (واجب) 2- کارهایی که نباید انجام دهیم (حرام)

3-دو کار واجب را نام ببر؟ ا- نماز خواندن ، روزه گرفتن 

4- دو نمونه کار حرام را نام ببر؟ اسراف کردن ،تهمت زدن

5- نماز جماعت چگونه خوانده می شود؟ امام جماعت که در محراب می ایستد و نماز گزاران پشت سر او در صف های منظّم و رو به قبله نماز می خوانند.

6- عالم دینی که دستورات دین را به ما می آموزد چه نام دارد؟ مرجع تقلید

7- یکی از کارهای خوب و شایسته ای که یک مسلمان باید هر روز انجام دهد چیست ؟ شرکت در نماز جماعت

8- وقتی به سنّ تکلیف می رسیم چه کارهایی را باید انجام دهیم ؟ باید در رفتار و گفتار خود بیشتر دقّت کنیم .

به روز رسانی سوالات هدیه تا آخر درس14  ام ابیها  موفق باشید دانش آموزان عزیزم  درس 9 هدیه های آسمان  گفت و گو با خدا دبستان شهید دکتر چمران 96-95

1-وقتی صدای اذان بلند می شد ، رسول خدا چه می کرد؟ رسول خدا (ص) از جا بر می خاست . بهترین لباس خود را می پوشید ، موهای خود را شانه می زدو با ظاهری آراسته به سوی مسجد می رفت.
2- رسول خدا در باره ی گفت و گو با خدا و نماز خواندن چه می فرمودند؟ فرمودند: خداوند کسی را که برای گفت و گو با او خود را آراسته و خوش بو کند، دوست دارد .
3- چه چیز هایی نجسی را باید قبل از نماز از لباس و بدن پاک کرد؟ خون و ادار
4- اگر بدن یا لباس ما به چیز هایی نجس آلوده بود ، باید چه بکنیم ؟ باید آن ها را با آب بشوییم و پاک کنیم.
5- ما مسلمانان هر روز چند نوبت نماز می خوانیم ؟ پنج نوبت صبح دو رکعت- ظهر و عصر چهار رکعت- مغرب سه رکعت- عشا چهار رکعت
6-در باره ی پیام قرآنی که لقمان به فرزندش گفت :ای فرزندم !نماز را به پا دار .توضیح دهید؟ یعنی خواندن نماز آن قدر اهمیّت دارد که تمام بزرگان دین و پیامبر به خواندن آن سفارش کرده اند و کارهای خوب ما بدون خواندن نماز مورد قبول خداوند قرار نمی گیرد. ( نماز کلید بهشت است .)
7-به نظر شما چرا باید در نماز پاکیزه باشیم ؟ زیرا خداوند پاکیزگی را دوست دارد و به ما فرمان داده است پیش از نماز وضو بگیریم و با بدن و لباس پاک نماز بخوانیم .با تشکر رضایی


درس دهم ماه مهمانی خدا  دبستان شهید دکتر چمران سال تحصیلی 96-95

1- مسلمانان در ماه رمضان چه می کنند؟ به فرمان خدا روزه می گیرند پیش از اذان صبح سحری می خورنئ و تا اذان مغرب از خوردن و آشامیدن دوری می کنند.
2- آیا همه ی مسلمانان باید روزه بگیرند؟ خیر کسانی که بیمارند یا توانایی روزه گرفتن را ندارند اجازه دارند تا ماه رمضان سال بعد هر زمان که توانستند روزه بگیرند.
3-ماه رمضان چگونه ماهی است ؟ ماه مهمانی خداست و خداوند در این ماه بیش تر از ماه های دیگر برای انجام کارهای نیک به بندگانش پاداش می دهد. 
4- در ماه رمضان مردم چه می کنند؟ بیش تر نماز و قرآن می خوانند . بعضی شب ها هم تا سحر بیدار می مانند و دعا می کنند.
5- در پایان ماه مبارک رمضان مسلمانان چه می کنند؟ روز عید فطر را جشن می گیرند و نماز عید فطر می خوانند و به دید و بازدید دوستان و آَشنایان می روند.
6-با شیندن ماه مبارک رمضان به یاد چه چیز هایی می افتی؟ سحری ، سفره های افطاری ، شب های قدر
7- کدام ورزش روزه را باطل می کند؟ شنا 
 با تشکر رضایی

درس یازدهم عید مسلمانان  دبستان شهید دکتر چمران 96-95
1- روز عید فطر مردم به کجا می روند و چه می کنند ؟ به مساجد یا مصلّی و نماز عید فطر را به جماعت می خوانند.
2- مسلمانان روز عید فطر چه ذکری را می خوانند؟ الله اکبر ..........الله اکبر......  ولله الحمد.............
3- نماز عید فطر چند رکعت است ؟ نماز عید فطر دو رکعت است .
4- چرا مسلمانان روز عید فطر خوشحال هستند و خدا را شکر می کنند؟ زیرا توانسته اند ماه رمضان را با موفّقیّت روزه بگیرند و به فرمان خدا عمل کنند.
5- چرا مسلمانان هر سال روز عید فطر را جشن می گیرند و این روز را به یکدیگر تبریک می گویند؟ چون این روز را خداوند برای مسلمانان جهان عید قرار داده است و پاداش یک ماه روزه داری را از خدا می گیرند.
با تشکر رضایی

درس دوازدهم هدیه های آسمانی سال 96-95 دبستان شهید دکتر چمران 

سخن آسمانی 

- معنی آیه ی بیّنه که از خانه ی رسول خدا شنیده می شد چه بود؟ کسانی که به خدا ایمان آورند و کارهای نیک

 انجام می دهند ، بهترین آفریده های خدا هستند.

  2- چرا بزرگان شهر پنهانی برای گوش دادن به آیات قرآن کنار خانه ی پیامبر (ص) می رفتند؟ چون نمی

 خواستند مردم شهر از این موضوع آگاه شوند.

 3- آن ها چه چیزی را در آیات قرآن یافته بودند؟ حقیقتی بزرگ 

4- چرا باید آیات قرآن را باید بخوانیم و بفهمیم ؟ چون راه درست زندگی کردن و خوشبختی را به ما نشان می دهد.

5- ما در روز چند بار سوره های قرآن را در نماز می خوانیم ؟ 10 بار سوره ی حمد و 10 بار سوره ی توحید .

موفق باشید رضایی 


درس سیزدهم هدیه های آسمانی  سال تحصیلی : 96-95

انتخاب پروانه 

1-وقتی دختر ها به سّن تکلیف می رسند چه باید بکنند؟ در برابر نامحرمان خود را بپوشانند و با حجاب باشند.

2-  بهترین و مهربان ترین دوست ما کیست و از ما چه می خواهد؟ خداوند است و از ما می خواهد وقتی به

 سن تکلیف رسیدیم حجاب را رعایت کنیم .

3- پروانه بعد از دیدن خود در آینه چه کرد ؟ لباس آستین بلند پوشید و با روسری گردن و موی سرش را پوشاند.

4- مادر در جواب پروانه که گفت من هم چادر بپوشم چه گفت؟ گفت : اگر دوست داری می توانی چادر ت را

 هم سر کنی با چادر حجاب تو کامل تر می شود . 

5- بهترین حجاب برای دختر خانم ها چیست ؟ چادر

6- چرا انتخاب پروانه درست بود؟ زیرا بهتر حجاب چادر بود چو.ن می خواست به دستور بهترین دوست خود عمل کند.

7- کدام محرم و کدام نامحرم هستند؟ 

پسر عمو = نامحرم           عمو = محرم           پسر خاله = نامحرم     شوهر خواهر = نامحرم  

 پدر بزرگ = محرم       دختر دایی= نامحرم              همسر برادر = نامحرم      دختر عمو= نامحرم

موفق و پیروز باشید رضایی


 

درس چهاردهم  هدیه های آسمانی  سال تحصیلی 96-95 

 ام ابیها

1- حضرت فاطمه فرزند چه کسانی است ؟ حضرت محمّد (ص) و حضرت خدیجه (س)

2- پیامبر در باره ی حضرت فاطمه (س) چه می فرمود؟ خداوند فاطمه را دوست دارد و کسانی که فاطمه را

 دوست داشته باشند نیز دوست دارد.

3- پیامبر چه نامی برای حضرت فاطمه (س) اتخاب کرد ه بود؟ امّ ابیها ، یعنی مادر پدرش

4- حضرت فاطمه(س در چه سنّی مادر بزرگوار خود را از دست دادند؟ در سّن 5 سالگی 

5- وقتی حضرت فاطمه (س) دید پدر از میدان جنگ بر نگشته است چه کرد؟ چادر بر سر کرد و به میدان جنگ رفت و بر زخم های پیامبر مرهم می گذاشت .

6- رفتار حضرت فاطمه با پدرش چگونه بود؟ حضرت فاطمه (س) به پدرش احترام می گذاشت و مانند یک مادر برای او دلسوز بود .

7- حضرت فاطمه (س) ............................ است . ( بهترین زنان عالم در جهان است.)

8- خداوند در چه سوره ای مژده ی هدیه ی بسیار خوب حضرت فاطمه (س) را داد؟در سوره ی کوثر فرمود: ای پیامبر ما به تو هدیه ای بسیار خوب دادیم .


موفق باشید دانش آموزان عزیزم منتظر نمونه سوالات بعدی باشید .96-95

 با تشکر رضایی

 برچسب ها: سوالات هدیه سوم از درس 8 تا آخر درس 14،

تاریخ : 1 بهمن 95 | 03:30 ب.ظ | نویسنده : Nahid Rezai | نظرات
ابزارهای ارزشیابی توصیفی
مفاهیم عاشورابرای دانش آموزان
قوانین مهم کلاس
تکالیف والدین برای روز اول
مدیریت وب لاگ
مراحل نوشتن طرح درس روزانه
نکاتی درباره تزیین کلاسهای درس دردوره پیش دبستانی و ابتدایی
آزمون عملکردی چیست ؟
فایل کامل کتاب هدیه ،فناوری ،مطالعات اجتماعی،تفکر و پژوهش پایه ششم سال 97-96
فایل کامل کتاب درسی فارسی خوانداری ،نوشتاری، قرآن،ریاضی، علوم پایه ششم سال 97-96
فایل کامل کتاب علوم قرآن هدیه های آسمان و مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی 97-96
فایل کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری ریاضی درسی سوم ابتدایی سال 96-97
فایل کتاب درسی علوم تجربی و هدیه های آسمان کلاس دوم ابتدایی 97-96
فایل کامل کتاب درسی فارسی خوانداری و نوشتاری و ریاضی و قرآن دوم ابتدایی 97-96
فایل کامل کتاب علوم و قران کلاس اول ابتدایی سال 97-96
نمون برگ های پوشه ی کار دانش آموزان
نمون برگ شرح حال دانش آموز،نمون برگ فهرست محتوابا لیست فعالیت ،برگه ی پوشه فردی دانش آموز
نمون برگ ارزیابی والدین از پوشه کار،نمون برگ شرح حال،نمون برگ خود ارزیابی ،همسال سنجی،واقعه نگاری
فایل کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری ریاضی درسی اول ابتدایی سال 96-97
برنامه سالانه آموزگاران ابتدایی
چه چیزهایی یک آموزگار خوب را به وجود می آورند؟
فهرست فعالیتهای هنر پایه اول
روش تقسیم فرایندی(بر اعداد یک رقمی)
چند ایده برای نوشتن دانش_آموزان در تابستان (اوقات فراغت)
چند تمرین برای رفع مشکل «کند نویسی» در کودکان
سوالات درس اجتماعی از درس 16 تا21 به بعد همراه پاسخ سوم ابتدایی 95
علوم سوم دبستان درس 10د11و12و13 سوال و جواب سال 95
تمریناتی برای بهبود هماهنگی چشم و دست،تثبیت برتری طرفی و در نتیجه رفع نارسا نویسی
عکسهای دهه فجر دبستان شهید دکتر چمران بهمن 95
سوال و جواب درس هدیه آسمان پایه سوم درس 8 تا14سال تحصیلی 96-95
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.